1. Üldtingimused
 

1.1. Üldtingimused reguleerivad jasmine.ee veebipoe klientide (edaspidi Ostja) ja jasmine.ee veebipoodi haldava ettevõtte Lea Ilustuudio OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivaid õigussuheteid. Alljärgnevalt esitatud Üldtingimused ei tohi minna vastuollu minna Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ning muude õigusaktidega. Lisaks Üldtingimustele reguleerivad Ostja ja Müüja vahelisi suhteid jasmine.ee veebipoe hinnakiri ning väljakujunenud head tavad.
 

1.2. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt igal ajal muuta või täiendada ilma ette teatamata. Vastavad muudatused või täiendused jõustuvad alates nimetatud info esitamise momendist Müüja veebipoes jasmine.ee sektsioonis Üldtingimused. Enne tingimuste ja hinnakirja muudatuste jõustumist esitatud tellimuste suhtes kehtivad tellimuse esitamise hetkel kehtinud tingimused kui seaduses või käesolevates tingimustes pole ette nähtud teisiti.
 

1.3. jasmine.ee veebipoe tellimuse vormistamisega kinnitab Ostja, et ta on tutvunud ja nõustunud käesolevate Üldtingimustega.
 

2. Hinnakiri
 

2.1. Hinnakirjaks on Müüja poolt jasmine.ee veebipoes kuvatavad hinnad müüdavatele toodetele, mis on vastavalt Kliendi poolt valitud keelekeskkonnale kehtivas valuutas ilma postikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
 

2.2. Tarnimise maksumus võib sõltuda tellitava kauba kogumaksumusest ühe tarneaadressi kohta. Tarne täpne maksumus on jasmine.ee veebipoes välja toodud tellimuse vormistamisel pakutavate tarneviiside valikus ning eraldi ka sektsioonis “Ostujuhend”. Tarne maksumuse arvestuse aluseks on eeldus, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Ostja soovib tellitavat kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb iga aadressi kohta teha eraldi tellimus. Valitud tarne nimetus ja maksumus on kajastatud ka Ostukorvi lehel enne tellimuse kinnitamist ning tellimuse kinnitusega Ostja e-posti aadressile saadetaval ettemaksuarvel.
 

2.3. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida igal ajal kaupade hindu. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinnamuudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib tellimuse kinnitamise momendil kehtinud hind tingimusel, et kinnitatud tellimus on tasutud ettemaksuarvel näidatud tähtajaks.
 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
 

3.1. Kliendi ostukorv luuakse jasmine.ee veebipoe poolt automaatselt hetkest, mil Ostja klikib “ostukorvi” kujutavale nupule. Ostukorvis olevate toodete arvu ja kogust võib Ostja iseseisvalt igal ajal muuta, minnes paremal pool menüüde all toodud Ostukorvile, kus ta näeb ka hetkel korvis olevate toodete arvu ja maksmisele kuuluvat summat. 
Kui ostukorv sisaldab valitud ja vajalikku hulka tooteid, peab klient valima toodete transpordiviisi kas pakiteenusena (tasuline) või järeletulemisega (tasuta) Lea Ilustuudio OÜ tegutsemisasukohta Ringi tn 9, Pärnu linn.
 

3.2. Peale nupu “Kinnita tellimus” vajutamist kuvatakse ekraanile tellimuse kinnitusena ettemaksuarve .PDF või .HTML failina (klient saab selle omale alla laadida vastavalt soovile erineva failitüübina), mille koopia saadetakse automaatselt Ostjale tellimuses esitatud e-posti aadressil. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks juhul kui ettemaksuarvel näidatud tähtaja jooksul on Ostja poolt sooritatud maksekorraldusega laekunud raha Müüja arvelduskontole.
 

4. Kauba eest tasumine
 

4.1. Tellitud kauba eest saab Ostja tasuda: 

  • Ettemaksuarve alusel ülekandega
  • Pangalingi (SEB) kaudu otse veebipoe lehelt (tellimuse kinnitamise järel)

 

4.2. jasmine.ee veebipoes on soovituslik kauba kogumaksumuse tasumine 100% ettemaksuna. 
 

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
 

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Üldtingimuse punktile 3.2. ning Ostja tellimuse täitmiseks täiendavalt tellitavate kaupade saabumist Müüja lattu toimetatakse tellitud kaubad Müüja koostööpartnerite poolt tellimuses Ostja poolt valitud pakiautomaati, aadressile või tuleb Ostja ise kohale Lea Ilustuudio OÜ tegevuskohta. Ostja peab sihtkoha muudatuse soovist Müüjat teavitama enne tarneaja saabumist oma isikliku konto klienditoe või kontaktvormi kaudu. Kui Ostja teavitab soovist sihtkohta muuta Müüja poolt tarnimiseks planeeritud päeval, siis Müüja ei garanteeri sihtkoha muutmise võimalikkust, kuid teeb omalt poolt kõik selle saavutamiseks. Muudatusest tekkivad võimalikud lisakulud jäävad sellisel juhul Ostja kanda ning tasutakse lunamaksuga kauba kättesaamisel.
 

5.2. Kui Lepingupooled ei ole kokku leppinud teisiti, peab Müüja tellimuse täitma hiljemalt 30 päeva jooksul alates Ostja tellimuse kinnitamisest. Kui Müüja ei suuda tellimust täita, peab ta sellest Ostjat teavitama ja tagastama talle tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Juhul kui kauba kohaletoimetamise tähtaeg pikeneb ning Ostja kaotab seetõttu huvi toote ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada ning Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse. Muudel juhtudel juba kinnitatud ning tarnimata tellimusi Ostja ühepoolselt tühistada ei saa.
 

5.3. Müüja ja talle allhanketeenust pakkuv postitusettevõte või kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituse ja arusaamatuste eest juhul, kui vastav viivitus või arusaamatus oli tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi teenuse, DPD kullerteenuse või mõne muu pakiveoteenuse ja -edastuse teenusepakkuja valimisel kehtivad teenusele tellimise hetkel teenusepakkuja kodulehel esitatud üldtingimused. 
 

5.4. Kaubad antakse kulleriga tarne korral Ostjale isiklikult üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele soovitab Müüja kindlasti üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral on Ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta. Allkirjaga saatelehel kinnitab Ostja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ning nähtavate vigastusteta või ta on rahul pakendi seisundiga ning kaup ise ei ole vigastatud. Vigastatud pakendiga toote vastuvõtmisest keeldumiseks tuleb see tagastada kullerile ning edastada Müüjale vastav informatsioon oma isikliku konto klienditoe või kontaktvormi kaudu.
 

6. Ostutehingust taganemine, tellitud kauba tagastamine ning pretentsioonide esitamine
 

6.1. Ostja vőib veebikeskkonnas sőlmitud ostutehingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või üleandmisest Ostjale. Kauba tagastamiseks tuleb Ostjal esitada avaldus Müüjale tagasiside kontaktvormi kaudu, e-maili teel info@jasmine.ee, tulla otse Jasmine Ilusalongi või kontakteeruda telefonil 56454323. Ostetud toode tuleb tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui  14 päeva jooksul alates toote tagastamise avalduse esitamist. Tagastamisõigus ei kehti tagastamatutele toodetele nagu keha-, käte-, juuksehooldus- ja nahakosmeetikale. Toode peab tagastamisel olema oma algses komplekteerituses ja kahjustamata – kasutamata ning avamata originaalpakendis. Nii toode kui tema pakend ei tohi omada mingeid kasutamise tunnuseid, kriimustusi jne. Tootjapoolse kileümbrise rikkumine või eemaldamine tootepakendilt loetakse pakendi avamiseks.

 

6.2. Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Ostjale. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon meiliaadresile info@jasmine.ee.   
Pretensioonis tuleb ära märkida Ostja nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; kauba puudus(ed); Müüjale esitatav nõue; viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.
Müüja vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui seda poel võimalik 15 päeva jooksul teha, teatatakse sellest Ostjat kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.
Müüja ei vastuta Ostja süül toote puuduste tekkimise eest või puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
Juhul, kui toode ei vasta lepingutingimustele, tal esineb puuduseid või rikkeid, on Ostjal õigus nõuda toote parendamist või asendamist. Juhul, kui toote parendamine või asendamine ei ole võimalik, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.


6.3. Ostja poolt tasutud postitamise maksumust kauba tagastamise korral ei tagastata. Ostutehingust taganemisel tasub tagastamisega seotud kulud Ostja, kuid mitte üle 10 EUR . Ülejäänud osa tagastamisega seotud kuludest tasub Müüja. Kui tagastamise põhjuseks on kauba mittevastavus tellitule, kannab tagastamiskulud Müüja.
 

6.4. Kõik Müüja poolt tarnitud kaubad on märgistatud ning Müüja poolt mittemüüdud kaupa tagastamisel vastu ei võeta. Ostjapoolse petmiskatse avastamisel on Müüjal õigus tehingust taganeda ning nõuda kõikide konkreetse juhtumiga seotud kulutuste hüvitamist. Kõik Müüja poolt müüdud kaupadega seotud kaebused saab esitada Müüjale oma isikliku konto klienditoe või kontaktvormi kaudu.
 

6.5. Kui tagastatav toode või selle pakend on vigastatud Ostja süü või hoolimatuse tõttu, siis jätab Müüja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.
 

6.6. Kui Ostja ei nõustu Üldtingimuste punktide 6.3. ja 6.4. alusel Müüja poolt esitatud seisukohtadega, on tal õigus tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.
 

6.7. Müüja jätab endale õiguse tühistada Ostja tellimus ise juhul, kui ettemaks pole ettemaksuarvel näidatud tähtaja jooksul Müüja arveldusarvele laekunud või kui tellitud kaup ei ole enam saadaval ning Ostja ei ole nõus Müüja poolt pakutava asendustootega. Asendustootega mittenõustumise korral tagastatakse ettemaks tühistatud tellimuse eest Ostjale viivitamata.
 

7. Turvalisus ja privaatsuspoliitika
 

7.1. jasmine.ee veebipoes ülekandega tasumise korral vastutab kaardiandmete eest Pankade Kaardikeskus. Müüjal on juurdepääs vaid kaarditehingute aruandlusele.
 

7.2. Müüja kasutab Ostja esitatud informatsiooni eelkõige ostutellimuse täitmiseks ega avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja kohta käivat informatsiooni kolmandatele osapooltele kui tegemist ei ole seadusega ettenähtud juhtudega. Kliendiandmete kasutamine otseturunduses on võimalik vaid Ostja nõusolekul, mille ta annab personaalse kontaktaadressi salvestamisega uudiskirja saajaks registreerumise vormil või kliendiks registreerumise vormil uudiskirja saamise soovi kinnitamisega.
 

7.3. Ostja võib igal ajal taganeda oma soovist personaalseid pakkumisi saada oma isikliku konto kaudu end iseseisvalt uudiskirja saajate nimekirjast eemaldades või vastava soovi saatmise läbi kontaktvormi. Ostjal on õigus nõuda ka enda andmete töötlemise lõpetamist või kustutamist juhul, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muudest õigusaktidest.
 

7.4. Müüja kasutab jasmine.ee veebipoes küpsised (cookies), seetõttu peavad olema brauseri seadetes need lubatud. jasmine.ee veebipoodi külastades loetakse küpsisest Ostja seaded ning kuvatakse lehekülg vastavalt Ostja poolt varem valitud seadetele.
 

8. Vastutus ja vääramatu jõud
 

8.1. Müüja ja Ostja vastutavad käesolevate Üldtingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta müügilepingu osalise vői täieliku mittetäitmise eest, kui selle põhjuseks on vääramatu jőud.
 

8.2. Müüja vastutab müüdavate toodete tehniliste näitajate osas vaid müügi hetkel esitatud tooteandmete ja kauba ehtsuse eest. Sõltuvalt ümardamisest erinevate mahu- ja massiühikute teisendamisel võib tekkida minimaalseid erinevusi veebipoes kuvatava ning toote pakendil tegelikkuses esitatud mahu või massi osas.
 

8.3. Müüja ei vastuta ostjale toote kasutamisest või väärkasutamisest pőhjustatud otseste vői kaudsete kahjude eest. Müüja ei ole eraldiseisvalt tootjast täiendavalt kontrollinud vahendatavate toodete ohutust kasutaja tervisele (näiteks katsetanud sobivust erinevatele nahatüüpidele, toodete allergeensust ja kokkusobivust teiste toodetega, kasutamist eritingimustes jne).
 

8.4. Ostjale kauba eest mistahes põhjustel tasutav kompensatsioon ei saa mingil juhul ületada vastava kauba eest Müüjale tasutud summat. Samuti ei kompenseerita Ostjale käesolevate tingimuste raames tarneaegade, hindade ja muude sätete Müüjapoolse muutmisega tekkinud moraalset kahju ja tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
 

9. Muud tingimused
 

9.1. Käesolevates Üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. Käesolevate Üldtingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja tõusetuvaid vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu poolte läbirääkimistega lahendada, on mõlemal poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
 

10. Müüja rekvisiidid:
 

LEA ILUSTUUDIO OÜ


Postiaadress: Rohu 46-3, Pärnu, 80038
Tegutsemisaadress: Ringi 9, II korrus, Pärnu
Registrikood: 11584197
KMKR nr EE101279455
E-post: info@jasmine.ee

Veebiaadress: www.jasmine.ee

Arveldusandmed: 
SEB
IBAN: EE801010220119421010
SWIFT/BIC:  EEUHEE2X